202 W 7th St, Lorem Ipsum dollor , Bahrain.
1-234- 567-8910

Toyota

Avalon-2016

BHD 8,500