202 W 7th St, Lorem Ipsum dollor , Bahrain.
1-234- 567-8910

Toyota

Yaris-2014

BHD 3,200