202 W 7th St, Lorem Ipsum dollor , Bahrain.
1-234- 567-8910

Honda

Odyssey-2009

BHD 1,750
35755 TMAJ38135GJ070704