202 W 7th St, Lorem Ipsum dollor , Bahrain.
1-234- 567-8910

Toyota

Avalon-2014

BHD 8,600